Narava

Kultura

Kulinarika in nastanitve

Aktivna doživetja

Udornica Risnik

Opis

Slikovita udorna dolina, ki se nahaja slabih 500 metrov južno od železniške postaje v Divači, je nastala z vdrtjem stropa nekdanje jamske dvorane. Njen nastanek je povezan z nekdanjim podzemnim tokom reke Reke, ki je spremenil smer in danes teč precej globlje. Povprečen premer udornice je 220 metrov, njena povprečna globina pa 72 metrov. Dno udornice je precej uravnano, proti obodu se dvigujejo melišča, ki proti vrhu prehajajo v visoke prepadne stene. Skalni obod je prekinjen le na enem mestu, kjer se lahko po melišču spustimo na dno udornice. V prepadnih stenah najdejo zavetje številne ptice, zaradi temperaturne inverzije pa v dolini Risnik uspeva specifična vegetacija. Okoli udornice je speljana zanimiva Krasoslovna naravoslovna učna pot Divaški Kras, ki predstavi najbolj značilne posebnosti tega naravnega območja. Po tej poti se lahko sprehodite tudi do Divaške jame, kjer lahko opazujete tudi podzemne kraške pojave.

Kontaktne informacije

E-mail:

Vredno ogleda