Narava

Kultura

Kulinarika in nastanitve

Aktivna doživetja

Slovenia Green

zelena-shema.jpg

V začetku letošnjega leta smo tudi občine Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, izpolnile pogoje za sprejem v Zeleno shemo slovenskega turizma. Z vstopom v Zeleno shemo smo se zavezali, da bomo SPODBUJALI trajnostno delovanje, ZDRUŽEVALI trajnostna prizadevanja ter PROMOVIRALI lokalni značaj in zelene zgodbe. V okviru aktivnosti za pridobitev znaka Slovenia Green Destination,  bomo kot občina ocenjeni v petih kategorijah, anketirali prebivalce, obiskovalce in turistično gospodarstvo ter podpisali Zeleno politiko slovenskega turizma.

Pomemben element promocije lokalnega značaja in zelenih zgodb, je tudi spodbujanje ponudnikov za pridobitev znaka Slovenija Green Accommodation, ki ga pridobijo ponudniki turističnih nastanitev, ki predhodno pridobijo enega od okoljskih znakov za ponudnike, ki jih priznava Slovenia Green (EU marjetica, EMAS, Green Key, Green Globe, Bio Hotels, Travelife).

 

ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA  - ZA PONUDNIKE

Občine Divača, Hrpelje – Kozina, Komen in Sežana so z letošnjim letom postale del Zelene sheme slovenskega turizma. Shema, katere lastnik je Slovenska turistična organizacija, je namenjena tako destinacijam kot tudi ponudnikom turističnih nastanitev in turističnim agencijam. Občine si prizadevajo slediti načelom zelenega turizma in trajnostnemu razvoju, zato vas ponudnike vabijo, da se nam pridružite in pridobite znak Slovenia green za ponudnike.

Kaj morate zagotoviti za pridobitev znaka Slovenia green za ponudnike?

Za pridobitev znaka Slovenia green Accomodation ali Slovenia green travel Agency / Tour operator mora ponudnik:

Stroški vstopa v Zeleno shemo slovenskega turizma in članstvo v shemi so 100,00 eur + DDV.  Ponudnik s tem pridobi izvedbo celotnega postopka vključitve, pregled dokazil, podelitev znaka Slovenia Green, vključenost oziroma sodelovanje v shemi, vključno s promocijskimi aktivnostmi, ki jih v okviru programa dela izvaja STO. Stroške pridobitve mednarodnega okoljskega znaka, letne članarine in morebitne druge stroške, ki jih zaračuna upravljalec okoljskega znaka, ponudnik nosi sam.

V spodnjem dokumentu si lahko ogledate mednarodno uveljavljene in s strani Slovenia Green priznane okolijske znake, ki so pogoj za pridobitev znaka Slovenia Green za ponudnike.

 Seznam znakov za ponudnike

Več si lahko preberete na spletni strani: https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma.

Vabljeni k sodelovanju!

Za nadaljnje informacije se lahko obrnete na turizem@divaca.info

Priponke:


OBČINA DIVAČA JE PRIDOBILA BRONASTI ZNAK SLOVENIA GREEN

V srebrni Slovenia Green destinaciji Cerkno je 28. maja 2018 potekal osrednji dogodek trajnostnega turizma, Zeleni dan slovenskega turizma, ki so ga zaznamovali doživetje vožnje s sedežnico, izjemen ambient smučišča in koče Alpska perla ter izvrstna lokalna kulinarika, skupaj z zanimivi in navdihujočimi  izobraževalnimi vsebinami in popoldanskim doživetjem gozdnega selfnessa. Na dogodku je uvodoma 15 destinacij in 11 ponudnikov še uradno prejelo potrditev za svoja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja turizma, med njimi tudi občina Divača, ki je prejela bronasti znak. Divača se je pridružila zeleni shemi skupaj z ostalimi kraško-brkinskimi občinami, ki so vse pridobile znak, Sežana bronastega, Hrpelje-Kozina srebrnega in Komen zlati znak. Na tej točki bi čestitali našim kolegom, še posebej Komnu ki je dobil najvišje možno priznanje, za dobro opravljeno delo in prispevek k trajnostnemu turizmu. Občini Divača je do srebrnega znaka zmanjkalo 0,3 točke, za kar se bomo trudili v prihodnosti da popravimo in tudi mi pridobimo znak žlahtnejše barve.

Podelitvi Slovenia Green priznanj so sledile predstavitve primerov dobrih praks na temo pomena ohranjanja narave za razvoj turističnih produktov, kot so astroturizemkolesarjenje in gozdni selfness ter trendov na področju trajnostnega turizma in razvoja turistične ponudbe višje dodane vrednosti za 5* doživetja.

Dogodek se je zaključil v poznih popoldanskih urah, skupaj z ostalimi udeleženci zelenega dne slovenskega turizma pa smo prišli do zaključka, da je trajnost edina možna pot k uspešnemu in sonaravnemu razvoju.