Narava

Kultura

Kulinarika in nastanitve

Aktivna doživetja

Festival kraška gmajna

Kraška gmajna velja za eno najstarejših kulturnih krajin in enega najbogatejših življenjskih prostorov v Evropi in širše. Temu izjemnemu prostoru je posvečen Festival kraška gmajna, edinstven festival naravoslovnega in dediščinskega turizma, ki obiskovalcem skozi različne aktivnost ponudi doživetje naravne in kulturne dediščine, posebnega rastlinskega in živalskega sveta gmajne, pa tudi ljudskih modrosti in znanj. Posebej zanimivo je spoznavanje prepletanja lokalne kulinarike z letnimi časi. V okviru festivala so organizirani tematski pohodi, kulinarične delavnice in predavanja. Ponudba kraške gmajne je v vseh letnih časih izjemna, zato je festival sestavljen iz sklopov, ki sledijo ritmu narave. Organizatorji in pobudniki festivala so: Konjeniški park Lipica, Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, Javni zavod Komenski Kras - v likvidaciji, Turistično informacijski center Sežana, Razvojni center Divača.

Cover

PROGRAM

 

 

11. september 2020

Med sproščenim večernim sprehodom po zelenem posestvu Lipice bomo obiskali različne vrste dreves, začutili njihovo energijo in se povezali z njimi. Poučili se bomo, kako lahko pristopimo k drevesu, začutimo zdravilno energijo gozda in imamo kar največ od sprehoda med mogočnimi drevesi. Doživetje gozdne terapije v Lipici bomo povezali s praktičnimi vajami in Bachovimi kapljicami, tako bomo na izkustveni delavnici za boljše počutje poglobili stik s seboj in naravo.

LokacijaKobilarna Lipica

Cena: prost vstop

Obvezne prijave: na  do srede, 9. septembra, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Organizator: Kobilarna Lipica in Zavod PraNa

Lipica 1  

V toplem večeru poznega poletja, ko prisotnost belih lipicancev, mogočni hrasti, šumenje vetra in mir narave vabijo v svoj objem, se bo ob zvokih gongov začelo zvočno potovanje pod zvezdnatim nebom. Prvinski zvoki narave, petje ptic in plešoče trave nas bodo popeljali v stanje miru, harmonije in lahkotnejšega bivanja.

Lokacija: Kobilarna Lipica, grajski vrtovi

Cena: prost vstop

Obvezne prijave: na  do srede, 9. septembra, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Organizator: Kobilarna Lipica

Lipica 2  

Zeleno posestvo Kobilarne Lipica obdaja mogočen kamnit suhozid, ki že stoletja varuje lipicance na pašnikih. Zgodovinski viri pravijo, da je bil postavljen kmalu po letu 1580, ko se je začela zgodba o Lipici in lipicancu. Sedaj je na nekaterih mestih že dotrajan in potrebuje popravilo, zato bo mojster kraške suhozidne gradnje Boris Čok na predvečer prve akcije suhozidne gradnje v Lipici predstavil to starodavno tehniko, ki je že vpisana na UNESCOV seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Akcija se bo v soboto, 12. septembra, ob 9. uri začela pri vhodu na lipiško posestvo iz smeri Škibinov.

Lokacija: Kobilarna LipicaGraščina

Cena: prost vstop

Obvezne prijave: na  do srede, 9. septembra

Organizator: Kobilarna Lipica in Partnerstvo kraške suhozidne gradnje

Lipica 3

 

12. september 2020

Zeleno posestvo Kobilarne Lipica obdaja mogočen kamnit suhozid, ki že stoletja varuje lipicance na pašnikih. Zgodovinski viri pravijo, da je bil postavljen kmalu po letu 1580, ko se je začela zgodba o Lipici in lipicancu. Sedaj je na nekaterih mestih že dotrajan in potrebuje popravilo, zato bo pod vodstvom mojstra kraške suhozidne gradnje Borisa Čoka ob 440. obletnici Kobilarne Lipica potekala prva akcija kraške suhozidne gradnje. Tako bo lahko pod strokovnim vodstvom vsak prispeval k obnovi tega pomembnega elementa kulturne dediščine. Za udeleženke in udeležence vseh generacij priporočamo delovno obleko in obutev, pokrivalo in delovne rokavice. Za toplo malico bo poskrbljeno.

Lokacija: Kobilarna Lipica, vhod na posestvo iz smeri Škibinov

Cena: prost vstop        

Obvezne prijave: na  do srede, 9. septembra

Organizator: Kobilarna Lipica in Partnerstvo kraške suhozidne gradnje

Lipica 3  

Skupaj s pesnico Polono Šergon in ilustratorko Nano Homovec bomo na grajskih vrtovih prisluhnili zgodbi v verzih o žrebičku junaku in njegovem čarobnem koraku. Začenja se tako: »Nekje je dežela, kjer ustavi se čas, dežela čarobna – ji pravijo Kras. In prav v tej deželi so neke noči v življenje pogledale črne oči. V hlevu, kjer konjska se družba je grela, žrebička dobila kobila je bela.« Več o črnem lipicanskem žrebičku in kraški burji lahko izveste v pogovoru z avtorico in ob prebiranju slikanice, ki je izšla pri založbi Epistola.

Lokacija: Kobilarna Lipica, grajski vrtovi

Cena: prost vstop           

Obvezne prijave: brez obveznih prijav

Organizator: Kobilarna Lipica

Lipica 3

14. september 2020

Parku Škocjanske jame je izredno značilna in v svetovnem merilu neponovljiva kraška pokrajina, kulturna dediščina in biotska raznovrstnost. Kot pomembno, edinstveno in značilno naravno kraško območje svetovnega pomena ga je moralno in etično ohraniti zanamcem. Zaposleni v parku skupaj z domačini in (prostovoljnimi) naravovarstvenimi nadzorniki namenjamo pozornost predvsem ohranjanju naravnih ekosistemov in trajnostnem življenju ljudi v pristnem naravnem okolju. Če bi želeli postati prostovoljni nadzornik ali vas zanima kako trajnostno in odgovorno obiskovati območja ohranjanja narave, prijazno vabljeni na predavanje.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8

Cena: brezplačno

Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem

Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

15. september 2020

Kal je zbiralnik vode, ki je v preteklosti služil za napajanje živine, pranje perila, pridobivanje ledu in druženje domačinov. Danes imajo kali predvsem naravovarstveni pomen, saj so na Krasu edine stalne vode in predstavljajo pomembno mrežo vodnih biotopov v regiji. Čeprav so majhni, so ključnega pomena za živali in rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo vodna življenjska okolja. Vse to in še več o kalih bo predstavljeno na predavanju. Udeležba je brezplačna.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8 Cena: brezplačno Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

16. september 2020

Kali so na Krasu edine stalne vode, zato predstavljajo pomembno mrežo vodnih biotopov v regiji. Čeprav so majhni, so ključnega pomena za živali in rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo vodna življenjska okolja. Poleg opuščanja tradicionalne rabe in onesnaževanja, kale ogroža vnos tujerodnih in invazivnih vrst. Na predavanju vam bomo predstavili vpliv teh vrst na  naravno ravnovesje v kalu.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8

Cena: brezplačno

Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem

Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

17. september 2020

Suhi zidovi so v preteklosti nastali zaradi prilagajanja kamnitega kraškega površja kmetijski rabi. Zamejevali so obdelovalne površine, vodne rezervoarje (kale, štirne), gozdove in lastniška zemljišča. Poleg tega so se razvili v pomemben življenjski prostor za rastline in živali. Suhi zidovi zaradi opuščanja tradicionalne rabe danes propadajo in se zaraščajo. Na predavanju bo predstavljen pomen ohranjanja suhih zidov ter veščine  suhozidne gradnje, ki je umeščena na Unescov reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8

Cena: brezplačno

Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Univerza na Primorskem

Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

19. september 2020

Na električnem kolesu se v družbi izkušenega lokalnega turističnega vodnika podajte na raziskovanje edinstvenega naravnega in ekološko pomembnega območja, ki je bilo več kot pol stoletja zaprto za prost dostop. Prepreden s kraškimi suhimi zidovi in prisrčnimi pastirskimi hišicami je Živi muzej Krasa tudi prava zakladnica kulturne dediščine.

S seboj imejte zadostno količino vode. Za morebitno nastalo škodo na izposojenem kolesu in opremi odgovarja udeleženec. V primeru slabega vremena dogodek odpade. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.

Lokacija: start pred TIC Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana

Cena: brezplačen najem električnih koles in lokalno turistično vodenje

Obvezne prijave: na , število mest je omejeno na 10 udeležencev

Organizator: TIC Sežana, , 05 7310 128

Pšj 1

20. september 2020

Kal je zbiralnik vode, ki je v preteklosti služil za napajanje živine, pranje perila, pridobivanje ledu in druženje domačinov. Kali so na Krasu edine stalne vode, zato so ključnega pomena za živali in rastline, ki za svoj obstoj potrebujejo vodno okolje. V preteklosti so kale skrbno vzdrževali, mnogi med njimi pa so bili v zadnjih desetletjih opuščeni. Z obnovitvijo opuščenih kalov je nastala nezahtevna krožna pohodniška pot v dolžini 7 km in trajanju 2 uri. Udeležba je brezplačna. Priporočena primerna pohodna obutev. V primeru slabega vremena dogodek odpade.

Lokacija: s štartom pri kalu v Famljah

Cena: brezplačno Obvezne prijave: do 18.9.2020

Organizator: Javni zavod Park Škocjanske jame, Občina Divača, TKŠD Urbanščica

Dogodek je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

 

26. september 2020

Gobarski dan na Kraški gmajni

Kras in še posebno Brkini sta zelo pestri območji tudi z vidika množičnosti vrst gliv, ki tu uspevajo. V sklopu tridnevnega gobarskega dogodka se bomo v spremstvu izkušenih poznavalcev gob najprej podali na teren v širšo okolico Parka Škocjanske jame, kjer bomo nabirali gobe ter uživali v lepotah jesenske pokrajine. Spoznali bomo rastišča, ki so najprimernejša za uspevanje gob, se naučili prepoznati nekatere vrste gob ter se poučili o pravilnem načinu nabiranja gob in zakonskih omejitvah, ki jih je potrebno pri tem upoštevati.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8

Cena: brezplačno

Prijave in informacije: , 05 70 82 110, število mest je omejeno.

 

Skupaj s priznanimi strokovnjaki in izkušenimi gobarji bomo določili na gobarskem pohodu najdene gobe in jih uvrstili na razstavo. Vabimo tudi vse gobarske navdušence, da na določevanje in razstavo prinesejo gobe, ki so jih nabrali sami. Razstava bo tako še bolj pestra in poučna.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8

Cena: brezplačno  

Na kuharski delavnici bomo nekatere na pohodu nabrane vrste gob vpletli v pravo jesensko kulinarično doživetje. Kuharsko delavnico bo vodil lokalni kuhar Boštjan, ki novo kuharsko zgodbo piše na Vnckovi domačiji, v Hostlu in gostilnici Škrla v Matavunu. Pripravili bomo nekaj okusnih jedi na vrtu Nanetove domačije in uživali v okusih jesenske gmajne.

Lokacija: Park Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8 Cena: brezplačno Prijave in informacije: , 05 70 82 110, število mest je omejeno.

 

Kras in še posebno Brkini sta zelo pestri območji tudi z vidika množičnosti vrst gliv, ki tu uspevajo. Na pregledni razstavi bomo predstavili vrste gob, ki uspevajo na našem območju. Pod vodstvom priznanega strokovnjaka in izkušenega gobarja mag. Gabrijela Seljaka bomo na razstavi izvedeli marsikatero zanimivost o posamezni gobi, opozoril pa nas bo tudi na podobnosti in razlike med nekaterimi laičnemu očesu podobnimi vrstami. Razstava bo odprta tudi v nedeljo, 27. 9., med 13.00 in 18.00, ter v ponedeljek, 28. 9., med 8.00 in 16.00.

LokacijaPark Škocjanske jame, Promocijsko kongresni center Pr Nanetovh, Matavun 8 Cena: brezplačno

 

27. september 2020

Apnenčasti in flišni svet se na koncu Vremske doline prepletata. Pohodniki bodo tako spoznali pestro dediščino na meji med kraško-brkinskim svetom. Na cilju si bodo pohodniki lahko ogledali razstavo   posvečeno rudniku premogovništva na območju Vremske doline, ob kulturnem programu harmonikarskega orkestra Nika Polesa in kvarteta Utrip, ter okusili vremsko-brkinske sadne dobrote iz rok aktiva žena KUD Pepca Čehovin Tatjana iz Senožeč, Vaškega društva Suhorje, Društva kmetic sežanske regije. Pohod bo krožen in voden, traja cca.4 ure, je nizke zahtevnosti. Priporočena primerna pohodna obutev.

V primeru slabega vremena dogodek odpade. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. Udeležba na pohodu je na lastno odgovornost.

Lokacija: start pri dvorani rudnik Vreme v Famljah, pot je krožna

Cena: startnina 5,00 eur

Obvezne prijave:  do 24.9.2020

Organizator: Park Škocjanske jame, Občina Divača, TKŠD Urbanščica

 

30. september 2020

Mitski park sloni na zapisanih ljudskih izročilih Rodika in okolice. Vsaka točka ima svojo zgodbo. Ob skulpturah bomo prisluhnili zgodbi te markantne točke in drugih točk. Dr. Katja Hrobat Virgolet nam bo obenem približala ozadje zgodb, njihov nastanek, ljudske razlage in še veliko več.

Lokacija: točka Kobilja glava na Lintverjevi poti/Mitski park Rodik

Cena: brezplačno

Obvezne prijave: na  ali telefon 051 677 017, število mest je omejeno.

Organizator: Občina Hrpelje - Kozina

Mitski park

 

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa. V primeru slabega vremena dogodki na prostem odpadejo. Udeležba na dogodkih poteka na lastno odgovornost. Dogodki se bodo izvajali z upoštevanjem vseh ukrepov in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter drugih pristojnih institucij.


08.09.2020

Aktualno

Vse objave